Ikäopastin-hankkeen yhteistyökumppanit

Kymenlaakson IkäOpastin -hanke on alueellinen kokeiluhanke, joka kuuluu Sosiaali- ja terveysministeriön I & O (Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa) Kärkihankkeeseen. IkäOpastin hanketta toteutetaan ajalla 1.10.2017-3.10.2018 yhdessä Kymenlaakson kuntien, Carean ja Postin Kotipalveluiden kanssa. Hankkeen yhteiseen kehittämiseen ovat sitoutuneet ilman valtionavustusta myös Koti- ja hoivapalvelut Hyvinvointia Kotiin Oy, Kymenlaakson Muistiluotsi ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom. Edellä mainitut tahot osallistuvat hankkeen ohjausryhmään. Lisäksi hankkeessa on tehty yhteistyötä alueella toimivan toisen hankkeen: Toimivat palkeet kanssa. 

Carea

Carea

Carea osallistuu IkäOpastin hankkeessa maakunnan kuntien kanssa asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallien ja työvälineiden kehittämiseen.

Lue lisää


Hyvinvointia kotiin

Hyvinvointia kotiin

Koti- ja hoivapalvelut Hyvinvointia Kotiin Oy:n kanssa yhteistyössä mallinnetaan mm. yksityisten palveluntuottajien osallistumisen keinoja palveluista tiedottamisessa, sekä asiakkaan palveluihin tutustumisessa, aidon valinnanvapauden ja eettisen markkinoinnin edistämiseksi.

Lue lisää


Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy:n (Socom) kanssa tehdään hankkeiden välistä yhteistyötä hyödyntäen osaamista ja toimintamalleja. Socom hallinnoi valtakunnallista Kansa-koulu -hanketta, jossa tuetaan kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmiin, siten että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia. Socom kehittää myös Yhdistysinfo-sivustoa, joka kokoaa tiedot alueen yhdistyksistä ja toiminnasta. IkäOpastin-hanke hyödyntää yhdistysinfon tietoa maakunnan asiakasohjauksessa.

Lue lisää


Kymenlaakson Muistiluotsi

Kymenlaakson Muistiluotsi

Yhteistyö hankkeessa perustuu Muistiluotsin ja maakunnan verkostojen normaaliin yhteistyöhön, jossa kuitenkin tavoitteellisesti kehitetään ja mallinnetaan maakunnan tuleva asiakasohjauksen yhteistyömalli. Mallinnettava yhteistyö on hyödynnettävissä ja levitettävissä muiden maakuntien käyttöön, sekä maakunnan sisällä muuhun järjestö- ja yhdistysyhteistyöhön. Järjestöjen tuottama ohjaus- ja neuvontatyö tulee huomioida maakunnan asiakasohjauksen kokonaisuudessa.

Lue lisää


Postin kotipalvelut

Postin kotipalvelut

Postin Kotipalveluiden kanssa kehitetään mm. yrityksen roolia asiakasohjaukseen ohjaamisessa. Hankkeessa toteutetaan pilotti, jossa Posti kerää asiakkaiden kokemuksia sähköisen kanavan käytöstä.

Lue lisää


Filha Ry: Toimivat palkeet

Filha Ry: Toimivat palkeet

Yhteistyössä Filha Ry:n hankkeen: Toimivat palkeet -kanssa kehitetään ja mallinnetaan maakunnan tuleva yhteistyömalli. Hankkeessa mallinnettava yhteistyö maakunnan ja yhdistyksen toiminnan kesken on hyödynnettävissä ja levitettävissä hankeverkostossa muiden maakuntien käyttöön sekä maakunnan sisällä muuhun järjestö- ja yhdistysyhteistyöhön.

Lue lisää

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.