Mieliala

Ikääntyminen tuo usein tullessaan asioita, jotka vetävät mielialaa matalaksi. Voi tulla menetyksiä, yksinäisyyttä ja huolta oman toimintakyvyn laskusta. Toisaalta korkea ikä tuo myös mukanaan kokemusta, jonka myötä asioita osaa käsitellä aivan toisella tasolla kuin mitä nuorempana.

Masennuksesta puhutaan silloin, kun mieliala ja siihen liittyvät oireet ovat kestäneet viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia. Eriasteiset masennustilat ovat hyvin yleisiä ja lievistä masennustiloista kärsii noin 10-15 % aikuisväestöstä. Mikäli mieliala on matala, kannattaa asioista puhua joko luottohenkilön tai ammattilaisen kanssa. Jaetut murheet yleensä painavat vähemmän. Myös mielekäs toiminta auttaa mielialan kohentamisessa. Mielialaa voi kohentaa omasta mielenkiinnosta riippuen esimerkiksi erilaisten kulttuuripalvelujen avulla, liikkumalla tai osallistumalla erilaiseen sosiaaliseen toimintaan. Mikäli taas koet, että tarvitset ammattilaisen apua mielialasi kohentamiseen, ole rohkeasti yhteydessä oman asuinalueesi terveysaseman henkilökuntaan.

Lisätietoa mielialaan liittyvistä asioista löydät alla olevista linkeistä.

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.