Mielen hyvinvointi

Mielen hyvinvointi on hyvän elämän perusta. Mielen hyvinvointi syntyy muun muassa taidoista tunnistaa omia tunteita ja vahvuuksia sekä joustavuudesta selviytyä erilaisissa tilanteissa. Vanhenemisen myötä erilaiset muutokset saattavat koetella mielen hyvinvointia. Esimerkiksi eläkkeelle jääminen, oma tai läheisen sairastuminen voivat tuoda mukanaan ristiriitaisia tunteita. Tällöin mielen hyvinvoinnin taidoilla on suuri merkitys.

Jokainen voi vahvistaa omaa ja toisten mielen hyvinvointia. Pieniltä vaikuttavat arkiset asiat ovat avainasemassa. Mielen hyvinvointia vahvistavat teot ovat jokaiselle omannäköisiä, esimerkiksi rauhallinen lehden lukuhetki, kahvituokio ystävien kanssa tai kävelylenkki luonnossa. Mielen hyvinvointia voi vahvistaa myös kiinnittämällä huomiota omiin vahvuuksiin ja taitoihin. Pitkä elämänkokemus on tärkeä voimavara, josta voi ammentaa voimaa haastaviinkin tilanteisiin.

Masennuksesta puhutaan silloin, kun mieliala ja siihen liittyvät oireet ovat kestäneet viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia. Eriasteiset masennustilat ovat hyvin yleisiä ja lievistä masennustiloista kärsii noin 10-15 % aikuisväestöstä. Mikäli mieliala on matala, kannattaa asioista puhua joko luottohenkilön tai ammattilaisen kanssa. Jaetut murheet yleensä painavat vähemmän. Myös mielekäs toiminta auttaa mielialan kohentamisessa. Mielialaa voi kohentaa omasta mielenkiinnosta riippuen esimerkiksi erilaisten kulttuuripalvelujen avulla, liikkumalla tai osallistumalla erilaiseen sosiaaliseen toimintaan. Mikäli taas koet, että tarvitset ammattilaisen apua mielialasi kohentamiseen, ole rohkeasti yhteydessä oman asuinalueesi terveysaseman henkilökuntaan.

Lisätietoa mielialaan liittyvistä asioista löydät alla olevista linkeistä.

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.