Hoitotahto

Hoitotahdon laatiminen on omaan tulevaisuuteen varautumista. Hoitotahdon avulla pystyt ilmaisemaan toiveesi tulevasta hoidosta siltä varalta, mikäli et enää itse pystyisi osallistumaan hoitoratkaisuihin tajuttomuuden, vanhuudenheikkouden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Hoitotahdossa voit määritellä ne tilat, jolloin voidaan luopua elämää lyhytaikaisesti pidentävistä ja keinotekoisista elämää ylläpitävistä hoitotoimenpiteistä.

Hoitotahto kannattaa aina laatia kirjallisena, joko vapaamuotoisena tahdonilmauksena tai käyttäen valmiita lomakkeita. Lisää tietoa hoitotahdosta ja valmiita lomakkeita löydät alla olevista linkeistä.

 

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.