Elämänkriisit

Kaikki kohtaavat kriisejä jossain vaiheessa elämää. Kriisillä tarkoitetaan yleensä tilannetta, jolloin elämässä tapahtuu suuri muutos. Tämä muutos käynnistää mielessä sopeutumistehtävän. Puhutaan että kriisejä on olemassa kolmen tasoisia:

Kehityskriisit ovat normaaleja elämänkulun siirtymävaiheita, jotka voivat liittyä esimerkiksi ikään tai eläkkeelle jäämiseen.

Elämänkriisit ovat elämään sisältyviä kriisejä, joihin usein pystyy jollakin tasolla valmistautumaan ja ne tapahtuvat vähitellen. Elämänkriisejä saattavat aiheuttaa esimerkiksi ihmissuhteen katkeaminen, avioero tai vaikkapa muutto.

Äkillisistä kriiseistä puhuttaessa tarkoitetaan yllätyksellisiä, voimakkaita ja huomattavaa kärsimystä tuottavia tapahtumia. Näitä voivat olla esimerkiksi läheisen äkillinen kuolema, väkivallan kohteeksi joutuminen tai äkillinen avioero. Äkilliset kriisit aiheuttavat elämään suuria muutoksia ja niihin kuuluu erilaisia vaiheita, jotka jokainen käy läpi tavallaan. Aina omat voimat eivät riitä kriisistä selviytymiseen ja tällöin ei pidä epäröidä hakea ammattiapua ja vertaistukea. Usein ajatusten ja tunteiden läpi käyminen toisten kanssa auttaa jaksamaan ja selviytymään eteenpäin.

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.