Vammaisneuvosto

Vammaisneuvostot ovat kuntien lakisääteinen yhteistyöelin. Vammaisneuvostojen tehtävänä on mm. kunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan vaikuttaminen niissä asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. Lisäksi kunnat voivat osoittaa vammaiseuvostoille myös muita tehtäviä.

Yhteystiedot, sekä lisätietoa asuinkuntasi vammaisneuvoston tehtävistä löydät alla olevasta kaupunkivalikosta.

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.