Hyvinvointia edistävät tapaamiset

Kymsote tarjoaa hyvinvointia edistäviä ryhmätapaamisia tai kotikäyntejä kunakin vuonna 75 vuotta täyttäville henkilöille, jotka eivät ole säännöllisesti ikääntyneiden palveluiden piirissä.

Tapaamisen tavoitteena on edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia, tukea asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja sekä antaa keinoja ennakoida omassa elämässään ikääntymiseen liittyviä asioita. Ryhmämuotoisia tapaamisia järjestetään alueittain.

Noudatamme alueellisen koordinaatioryhmän suosituksia ja sovellamme niitä toimintaamme tarvittavin toimin. Koronakoordinaatioryhmän antaman suosituksen mukaan teemme hyvinvointia edistävän tapaamisen keskustellen puhelimella tällä hetkellä.

Tapaamisten teemoina ovat asuminen, liikunta, ravitsemus, terveys, arjen sujuvuus sekä asiakasohjaus Kymsotessa.

Ikääntyneiden varhaisen tuen palveluohjaaja ottaa yhteyttä ja tarjoaa tapaamista. Palveluohjaaja vastaa ryhmätapaamisten ja kotikäyntien toteuttamisesta ja toimii luottamuksellisesti.

Hyvinvointia edistävä toiminta

Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti

05 220 6060
ma - pe 8:30 - 15:30
 
Esitekuvake
 
IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT ESITE PDF

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.