Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Mikäli sinulla on verotettavia tuloja, voit tietyissä tilanteissa hakea alentumisvähennystä veroihisi. Vähennystä voi saada esimerkiksi sairauden takia ja sitä maksetaan enintään 1400 euroa vuodessa. Alentumista voit hakea sairauskulujen perusteella, mikäli sinun ja perheenjäsentesi sairauskulujen määrä on vuoden aikana vähintään 700 euroa ja sairauskulut ovat vähintään 10 % puhtaista ansio- ja pääomatuloistasi.

Veronmaksukyvyn alentumisesta on tehtävä aina itse ilmoitus Verohallintoon. Lisätietoa veronmaksukyvyn alentumisvähennyksestä voit lukea alla olevasta linkistä.

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.