Vammaispalvelut

Vammaispalveluiden tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia elää ja toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä vähentää vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja ongelmia. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vammansa tai sairautensa vuoksi erityisiä vaikeuksia suoriutua tavallisen elämän toiminnoista. Erilaisia vammaiselle henkilölle myönnettäviä tukipalveluita ovat mm:

Tietoa vammaispalveluista löydät sivustolta: Vammaispalvelut. Vammaisille henkilöille, sekä heidän omaisilleen on olemassa paljon erilaista järjestötoimintaa. Järjestöjen yhteystiedot löydät sivustolta Yhdistysinfo.

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.