Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön säännöllisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotona omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka koostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja annettavista vapaista sekä omaishoitoa tukevista muista palveluista. Hoitopalkkion määrään vaikuttavat hoidon sitovuus ja vaativuus sekä hoidettavan hoidon turvaamiseksi annettavat sosiaali- ja/tai terveyspalvelut. Omaishoidon tukea myönnetään pääsääntöisesti pitkäkestoiseen (yli 3 kk) omaishoitoon.

Hoidon tarvetta arvioidaan kotikäynnillä. Arvioinnissa huomioidaan myös perheen normaalit sisäiset vastuut, esim. puolisoiden välinen tavanomainen auttaminen ja vanhempien tavanomainen vastuu lapsesta. Omaishoidon tukeen ei ole oikeutta, mikäli avun tarve on pelkästään ruoanlaitossa, siivouksessa ja asioinnissa kodin ulkopuolella. Hoidon tarve on vähintään sellaista, että hoidettava tarvitsee toistuvasti päivittäisistä henkilökohtaisista perustoiminnoistaan selviytyäkseen hoitoa sekä huolenpitoa ja/tai valvontaa.

Omaolo palveluarvion avulla voit arvioida oletko oikeutettu omaishoidon tukeen, klikkaa alla olevaa linkkiä

-> Omaolon arvio omaishoitotilanteesta

 

Lisätietoa omaishoidon tuesta saat alla olevista linkeistä tai soittamalla asiakasohjaukseen.

Kymsoten omaishoidon tuki

Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä ja Virolahti

05 220 6060
ma - pe 8:30 - 15:30
 
Esitekuvake
 
IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT ESITE PDF

Pyhtää

040 5122 406
ma - pe 8:00 - 16:00

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.