Hoiva-asuminen

Suomen lainsäädännössä on linjattu, että koti on kaikille tarkoituksenmukaisin paikka ikääntyä, niin kauan kuin se on mahdollista. Jossain vaiheessa eteen voi kuitenkin tulla tilanne, ettei kotona asuminen enää onnistu. Syyt voivat löytyä kodin esteellisyydestä tai esimerkiksi muistin tai fyysisen toimintakyvyn laskusta.

Omaa kotia seuraavia asumisratkaisuja löytyy kuitenkin useita ja sanastoviidakko laittaa usein alan ammattilaistenkin pään pyörälle. Mitä ihmettä tarkoitetaan intervallihoidolla, tehostetulla ja tavallisella palveluasumisella tai SAS-toiminnalla?

Ikääntyneiden asumispalvelut tarkoittaa kaikkia kodin ulkopuolisia asumisen muotoja.

Lyhythoito ja intervallihoito ovat nimensä mukaisesti lyhytaikaisia hoitojaksoja jossain ikääntyneiden asumispalveluyksikössä. Ne ovat tarkoitettu esimerkiksi kuntoutumista varten tai sitten turvaamaan omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät.

SAS-toiminta tulee sanoista Selvitä, Arvioi ja Sijoita. Kun kotona ei enää pärjää, aloitetaan SAS-arviointijakso. Arviointijakson tavoitteena on löytää asiakkaan voimavarat, palveluntarve sekä auttamiskeinot kotona pärjäämiseeen. Arviointijakson päätyttyä asiakkaan tilanne on laaja-alaisesti selvitetty ja mikäli arviointijakso osoittaa ettei asiakkaan kotona pärjääminen ole enää mahdollista tekee SAS-toiminnasta vastaava henkilö SAS-hakemuksen ja päätöksen myönnetäänkö haeuttu paikka vai ei. 

Tavallinen palveluasuminen tarkoittaa kevyttä hoiva-asumisen muotoa. Se on tarkoitettu niille ihmisille, jotka eivät enää pärjää kotona, mutta heillä ei ole vielä tarvetta runsaalle hoivalle ympärivuorokautisesti. Tavallisessa palveluasumisessa asukas maksaa palveluista samoin, kuin maksaisi niistä kotona asuessaankin. Maksut muodostuvat mm. hoidosta, vuokrasta, ruoista ja siisteyden ylläpidosta.

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat runsasta hoivaa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden, eikä kotona asuminen enää onnistu minkäänlaisten apujen turvin. Tehostetussa palveluasumisessa asukas maksaa palveluista samoin kuin maksaisi niistä kotona asuessaankin. Maksut muodostuvat mm. hoidosta, vuokrasta, ruoista ja siisteyden ylläpidosta. Hoitomaksut määräytyvät asukkaan tulojen mukaan. Jokainen kunta määrittää itse paljonko asukkaalle tulee jäädä käyttövaraa maksujen jälkeen.

Laitoshoito on hoitomuoto, jota Suomessa ollaan purkamassa. Kunta voi tarjota laitoshoitoa niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat sitä lääketieteellisin perustein, potilasturvallisuuteen tai asiakasturvaĺlisuuteen liittyvin perustein. Laitoshoidon maksu voi olla korkeintaan 80 % asiakkaan tuloista.

Palveluseteli tarkoittaa sitä, että kunta sitoutuu maksamaan osan asiakkaan yksityiseltä ostamasta hoiva-asumisen palvelumaksusta. Palvelusetelin myöntäminen edellyttää aina hoiva-avun kaupunkikohtaisten kriteerien täyttymistä. Palveluseteleitä voidaan myöntää niin lyhythoitoon, tavalliseen palveluasumiseen kuin tehostettuun palveluasumiseenkin.

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.