Tietoa sote- ja maakuntauudistuksesta

Sote- ja maakuntauudistus liikkuu ja muuttaa muotoaan nopein kääntein. Moni kysyy miten ja mistä uudistuksen etenemistä voisi parhaiten seurata. Alla vinkkejä internet-linkeistä, jotka tiedottavat aktiivisesti muutoksen etenemisestä eri näkökulmista katsoen.

Tommi Reiman
I&O -kärkihankkeen muutosagentti, Kymenlaakso
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

24.10.2017 Kehittyvä vanhustyö kymenlaakso 2017 -koulutus- ja näyttelytapahtuma

Tiistaina 24.10.2017 järjestetään KEHITTYVÄ VANHUSTYÖ KYMENLAAKSO 2017 -koulutus- ja näyttelytapahtuma Kuusankoskitalolla Kouvolassa. Tapahtuma on suunnattu kaikille vanhustyön parissa työskenteleville ammattilaisille niin kunnissa, kuntayhtymissä kuin yksityisissä organisaatioissakin. Päivän esiintyjinä ovat mm. Timo Aronkytö (muutosjohtaja, Uudenmaan liitto), Jaakko Valvanne (geriatrian professori, Tampereen yliopisto) ja Outi Mäenpää (TeM, näyttelijä, Stella Polaris).

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löydät tapahtuman kotisivuilta: http://kehittyvavanhustyo.fi/kymenlaakso.

Ikäpolvien yhteistyön tulos - Suomen parhaat nettisivut!

Vanhustenviikkoa on vietetty 1970-luvulta lähtien. Tänä vuonna viikon teemana on - Ikäpolvet yhdessä. Vanhustenviikon suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö, jonka toiveena on, että Suomen 100-vuotisjuhlaa kunnioitetaan järjestämällä nuorempien polvien ja senioreiden yhteisiä kohtaamisia, joissa eri sukupolvet pääsevät oppimaan toisiltaan.

Kymenlaaksonopastin-internetsivujen julkaisu on ajoitettu vanhustenviikon alkuun. Yhteiset internetsivut ovat yksi tärkeä palanen Kymenlaakson maakunnassa sosiaali- ja terveysministeriön tuella kehitettävää, keskitetyn asiakasohjauksen mallia, IkäOpastinta. Nettisivuston synnyttäjinä ovat toimineet Ikäopastin-hankkeen projektisuunnittelijat Anna Maunula ja Niina Ollanketo, jotka ovat saaneet korvaamatonta taustatukea projektipäällikkö Marjut Kettuselta sekä maakunnan vanhustyön eri toimijoilta. Kehittäjätiimin ajatuksena on ollut muodostaa ”Suomen parhaat nettisivut”. Parasta ei kuitenkaan synny ilman käyttäjäkokemuksia. Kymenlaaksonopastimen kehittämiseen onkin kytketty laaja joukko ikäihmisiä ja sivustoja jatkossa työvälineenään hyödyntäviä ammattilaisia. Voidaankin sanoa, että vanhustenviikon teeman mukaisesti on eri ikäpolvien kesken, yhdessä pohtien ja kokeillen saavutettu tuotos, joka hyödyttää alati kasvavan ikääntyneen väestön tarpeita Kymenlaaksossa.

Olen toiminut pian vuoden ajan Kymenlaakson muutosagenttina. Muutosagentit ovat sosiaali- ja terveysministeriön mahdollistamia lisäresursseja ikääntyneiden palvelurakennemuutoksen edistämiseen. Päätehtävänämme on juurruttaa valtakunnallisesti ikääntyneiden palveluille asetettuja tavoitteita maakuntiimme. Tehtäväni kautta olen saanut tutustua laajasti maakunnan vanhustyön eri toimijoihin ja rehellisesti sanoen kaikilla on halu muodostaa yhteiset ja entistä paremmin toimivat vanhuspalvelut Kymenlaaksoon. Olen myös iloinen siitä, että ikäihmisten palvelut ymmärretään nykyisin yhä laajempana kokonaisuutena, joissa omatoimisuuden ja aktiivisuuden tukeminen ovat keskiössä ja hoito-/hoivapalveluja tarjotaan vain niitä todella tarvitseville. Tulen jatkossa kirjoittamaan säännöllisesti edustamani I&O -kärkihankkeen tavoitteista ja toiminnasta näille sivuille.

Toivottavasti otatte sivut aktiiviseen käyttöön ja osallistutte osaltanne myös niiden kehittämiseen, esimerkiksi antamalla palautetta etusivulta löytyvän sähköisen palautelaatikon kautta. ”Tehää yhes näist sivuist Suomen parhaat!”

Hyvää vanhustenviikkoa toivottaen,
Tommi Reiman
I&O -kärkihankkeen muutosagentti, Kymenlaakso
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Maakunnan Sote-ikääntyneiden palveluiden visio määritelty

Kymenlaakson Sote-ikääntyneiden palveluiden ohjaava ryhmä on määritellyt kokouksessaan (11.5.2017) maakunnan ikääntyneiden palveluiden vision seuraavanlaisesti:

VISIO: Kymenlaaksossa on eri toimijoiden kanssa yhteen sovitettu palvelukokonaisuus, joka tarjoaa hyvän elämän mahdollisuudet kaikenlaisissa elämäntilanteissa eläville ikäihmisille. Tuen ja palveluiden tarve arvioidaan tasapuolisin menetelmin, oikea-aikaisesti, laaja-alaisesti ja yhdessä avun tarvitsijan kanssa. Palvelurakenteessa merkittävässä roolissa ovat ennaltaehkäisevät-, kotona asumista tukevat- ja kuntoutusta tarjoavat palvelut. Ikääntyneitä kannustetaan ja tuetaan huolehtimaan omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Paljon tukea ja apua tarvitsevat asiakkaat ovat helposti tunnistettavissa ja heidän tilanteeseen etsitään ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisenä työnä. Toimintaympäristö on digitalisaation lävistämä, ja se mahdollistaa työprosessien tehostamisen ja läpinäkyvyyden sekä uudenlaisten palveluiden kehittämisen. Kymenlaakso näyttäytyy ikäystävällisenä maakuntana.

Vision toteutumisen tueksi maakunnan sote-valmistelun ikääntyneiden alatyöryhmät ovat laatineet omat ryhmäkohtaiset tavoitteensa.

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.