• Etusivu
  • Ajankohtaista ammattilaisille

Kymenlaakson maakunnallinen yhteen sovitettu ikäihmisten palvelukokonaisuus

Kymenlaakson maakunnallista yhteen sovitettua ikäihmisten palvelukokonaisuuden suunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä I&O -kärkihankkeen muutosagentin ja maakunnan eri kuntien ikäihmisten palveluista vastaavien tahojen kanssa vuosien 2016 - 2018 aikana. Suunnitelma toimii pohjana vuoden 2019 alusta alkavan Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kymsote) koti-, asumis- ja hoivapalveluiden palvelukokonaisuuden palveluiden järjestämisessä

 

Suunnitelmassa tarkastellaan ikäihmisten palvelukokonaisuutta ensisijaisesti Kymenlaakson maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta, huomioiden osittain myös yhteistyö kuntien hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimijoiden kanssa. Suunnitelmassa luodaan katsaus maakunnan ikääntymisen tilanteeseen sekä ikäihmisten palvelurakenteeseen. Tämän lisäksi siinä on kuvattu palveluja, joilla Kymsotessa vastataan maakunnan ikäihmisten tarpeisiin. Se sisältää myös kehittämisehdotuksia, joita on noussut esille valmistelutyön aikana tai jotka pohjautuvat muissa maakunnissa tehtyihin onnistuneisiin ratkaisuihin. Tarkoituksena on myös herätellä maakunnan eri tahoja huomioimaan maakunnan nopea ikääntymistahti ja sen laajat vaikutukset maakunnan tilaan ja tilanteeseen.

 

Ikäihmisten palveluissa on aina huomioitava että ne, jotka sairauden tai muun toimintakyvyn alenemisen vuoksi tarvitsevat intensiivistä hoitoa ja hoivaa, saavat sitä laadukkaasti ja oikein mitoitettuna. Muutoksen onnistumisen kannalta on kuitenkin tärkeintä löytää ne keinot, joilla ikääntyneiden tarve sosiaali- ja terveyspalveluille vähenee. Uudenlainen asiakasohjaus ja koko maakunnan alueella käyttöön otettavat ikääntyneiden varhaisen tuen palvelut ovatkin avainasemassa palvelurakenteen muutosprosessissa. Panostaminen ikääntyneiden omatoimisuuden-, terveyden- ja hyvinvoinnin tukemiseen varhaisessa vaiheessa viestii myös siitä että Kymenlaaksossa välitetään ikäihmisistä ja heitä arvostetaan. Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen on ehdottomasti myös voimavara ympäristölleen ja koko maakunnalle. 

 

Tommi Reiman I&O-kärkihankkeen

Kymenlaakson muutosagentti

 

 

TÄRKEÄ TIEDOTE YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAJILLE

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut – kuntayhtymä (KYMSOTE) aloittaa toimintansa 1.1.2019. Samalla ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajarekisterin ylläpitäjäksi vaihtuu kuntayhtymä. Palveluntuottajat kuuluvat kuntien ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen tuottajarekisteriin vielä vuoden 2018 ajan. Tämän jälkeen tämä rekisteri ei enää ole voimassa. Portaalit hyvinvointiapu.fi ja kaakonpalvelukartta.fi poistuvat käytöstä.

Kuntayhtymä ottaa käyttöönsä sähköisen Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP), johon uusi tuottajarekisteri perustetaan. Kaikkien ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen tuottajien edellytetään liittyvän PSOP-järjestelmään.  Portaali löytyy osoitteesta www.parastapalvelua.fi. Kymenlaakson palveluntuottajarekisterin ohjekirja käsitellään kuntien lautakunnissa syksyn aikana. Ohjekirja löytyy osoitteesta www.kymenlaaksonopastin.fi.

Järjestelmä tarjoaa palveluntuottajille tehokkaan kanavan tarjota palveluita ja tavoittaa asiakkaita. Kuntayhtymän asiakasohjaus tulee jakamaan Psop-järjestelmän avulla tietoa palveluntuottajista monipuolisesti ja laajasti. Myös asiakkaat/omaiset voivat etsiä järjestelmästä tarpeeseensa sopivan palveluntuottajan.

Järjestelmä otetaan käyttöön syksyn aikana.

PSOP -järjestelmään kannattaa liittyä jo nyt ja olla mukana Kymenlaakson yhteisessä tuottajarekisterissä!

Palveluntuottajien on mahdollista hakeutua PSOP-järjestelmään itsenäisesti ohjeiden mukaan tai henkilökohtaisessa ohjauksessa ns. PSOP-klinikkapäivinä. Klinikkapäivänä tutustutaan järjestelmään, täytetään yrityksen tiedot järjestelmään ja lähetetään hakeutuminen tuottajarekisteriin.  Järjestelmän toimintojen laajentuessa kuntayhtymä järjestää tarvittavilta osin uusia koulutuksia tai opastaa järjestelmän käytössä.

Miten valmistautua tuottajarekisteriin hakeutumiseen?

Järjestelmään rekisteröityvän palveluntuottajan on ensimmäisellä kerralla kirjauduttava järjestelmään Väestörekisterikeskuksen Katso-pääkäyttäjätunnuksilla, joilla varmennetaan henkilön mahdollisuus toimia yrityksen nimissä. Selvitä siis, kuka yrityksestänne on Katso-pääkäyttäjä ja kuka rinnakkaispääkäyttäjä. Jos yrityksellänne ei vielä ole Katso-pääkäyttäjätunnuksia, tunnukset tilataan osoitteesta: https://yritys.tunnistus.fi  -> Perusta Katso-tunniste.

Palveluntuottajat ovat velvoitettuja liittymään Luotettava kumppani – Tilaajavastuu – ohjelmaan. Sen kautta tilajaavastuulain vaatimat asiakirjat liitetään helposti Psop-järjestelmään ja ne pysyvät aina ajantasalla. Ohjelmaan kannattaa liittyä ennen rekisteröitymistä tuottajarekisteriin. Ohjelma löytyy osoitteesta www.tilaajavastuu.fi/luotettava-kumppani.

Klinikkapäivät

Kouvolassa klinikkapäivä on tiistai ja Kotkassa keskiviikko. Klinikkapäivien aikana projektisuunnittelija Tiina Manninen antaa palveluntuottajille henkilökohtaista ohjausta järjestelmään kirjautumisessa ja sen käytössä. Varaa aikasi etu käteen klinikkapäivälle! Klinikkapäivään ilmoittaudutaan puhelimitse tai sähköpostilla (ks. yhteystiedot alla). Mukaan tulee ottaa kaikki tarvittava aineisto hakeutumista varten eli Katso-tunnukset ja tarvittavat toimipaikkakohtaiset liitteet sähköisenä, tallennettuna omalle tietokoneelle tai muistitikulle. Tallenna jokainen toimipaikkaan lisättävä liite omana tiedostonaan. Skannaukseen ei ole mahdollisuutta.  

Liity myös Tilaajavastuun Luotettava kumppani – palveluun ennen klinikkapäivään tuloa, lisätietoa www.tilaajavastuu.fi

Ohjeita ja ohjevideoita löydät osoitteesta www.parastapalvelua.fi.

Tutustu myös valtakunnalliseen Parasta palvelua -toimintamalliin ja sitä tukevaan palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmään: www.parastapalvelua.fi.

 

Tiina Manninen 
projektisuunnittelija 
IkäOpastin -hanke 
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
p. 020 615 7267

Tervetuloa IkäOpastin-hankkeen loppuseminaariin 17.10.2018

Tervetuloa kuulemaan miten tehtiin yhes Kymenlaakson IkäOpastin asiakasohjaus ja mikä muuttuu asiakasohjauksen palvelussa!

 

Aika 17.10.2018 klo 9.30-15.00

Paikka Merikeskus Vellamo

Tornatorintie 99 48100 Kotka

 

Ohjelma

9.30 Ilmoittautuminen ja kahvit aulatilassa

10.00 Tilaisuuden avaus, auditorio
Hankkeen vastuuhenkilö, Liisa Rosqvist, Kotka

10.15 Johdatus asiakasohjauksen tarinaan
Muutosagentti Tommi Reiman ja Projektipäällikkö Marjut Kettunen

10.30 Asiakasohjauksen tarina
Asiakasohjaajat ja IkäOpastin kehittäjät

12.00 Lounastauko (omakustanteinen)

13.00 Ministeriön puheenvuoro, auditorio
I & O kärkihankkeen hankepäällikkö Satu Karppanen, STM

13.30 Miten tästä eteenpäin
Ikääntyneiden palvelujen johtaja Tuula Jaakkola, Kouvola

14.00 Jututa kehittäjiä ja toimittajia kahvitarjoilun ohessa
aulatila ja opetustilat Ahti ja Kaija

14.45 Kiitokset ja loppusanat

15.00 Tilaisuus päättyy

 

Ilmoittaudu tilaisuuteen 11.10.2018 mennessä alla olevasta linkistä: https://response.questback.com/kotkankaupunki/kyoo8cluxu

Ilmoittautumalla varmistat paikkasi seminaarissa.

Tarvittaessa lisätietoa projektipäällikkö Marjut Kettuselta.

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelin 040 350 7729.

 

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.