Veteraanien palvelut

Veteraanipolitiikan tarkoituksena on painottaa kotiin annettavien palveluiden ja eniten tukea tarvitsevien rintamaveteraanien palveluiden kehittämistä, sekä puolisoiden ja leskien asemaa. Tavoitteena on mahdollistaa veteraanien itsenäinen kotona selviytyminen niin kauan, kuin se on inhimillisesti mahdollista. Kaikille kuntien asukkaille tarjottujen palveluiden lisäksi veteraaneille tuotetaan useita erilaisia palveluita, joita ovat esimerkiksi erilaiset kuntoutus-, avo- ja tukipalvelut, pienet kodin ja pihan ylläpitoon liittyvät palvelut sekä asiointi ja virkistysavut.

Lisätietoa veteraanituista ja palveluista löydät alla olevasta kaupunkiluettelosta.

Lukuavustin

Tämä sivusto tukee helppokäyttötoimintoja, joita ovat mm. tekstin muuttaminen puheeksi ja tekstin suurentaminen. Käytä sivun oikeassa alareunassa olevan työkalurivin kuvakkeita.